Τι Περιλαμβάνει

Σας παρουσιάζουμε μερικές από τις δυνατότητες του προγράμματος:
 • Υποσύστημα εμπορικής διαχείρισης
 • Υποσύστημα διοικητικής Πληροφόρησης
 • Υποσύστημα Παραγωγής
 • Υποσύστημα Στατιστικών / Εκτυπώσεων

Αναλυτικά: Υποσύστημα εμπορικής διαχείρισης

 • Παρακολούθηση Αποθήκης
 • Παρακολούθηση Πελατών
 • Παρακολούθηση Προμηθευτών
 • Παρακολούθηση Αξιόγραφων
 • Παρακολούθηση Λογαριασμών
 • Παρακολούθηση Serial Number
 • Παρακολούθηση Πωλητών

Υποσύστημα διοικητικής Πληροφόρησης

 • Διαχείριση Προϋπολογισμών

Υποσύστημα Παραγωγής

 • Σύνθεση
 • Κοστολόγηση Παραγωγής
 • Έλεγχος Αποθεμάτων

Υποσύστημα Στατιστικών / Εκτυπώσεων

 • Fast Reports
 • Αναφορά Λίστας