Τι Περιλαμβάνει
Σας παρουσιάζουμε μερικές από τις δυνατότητες του προγράμματος:
 • Υποσύστημα εμπορικής διαχείρισης
 • Υποσύστημα διοικητικής Πληροφόρησης
 • Υποσύστημα Παραγωγής
 • Υποσύστημα Στατιστικών / Εκτυπώσεων
Αναλυτικά:

Υποσύστημα εμπορικής διαχείρισης
 • Παρακολούθηση Αποθήκης
 • Παρακολούθηση Πελατών
 • Παρακολούθηση Προμηθευτών
 • Παρακολούθηση Αξιόγραφων
 • Παρακολούθηση Λογαριασμών
 • Παρακολούθηση Serial Number
 • Παρακολούθηση Πωλητών
Υποσύστημα διοικητικής Πληροφόρησης
 • Διαχείριση Προϋπολογισμών
Υποσύστημα Παραγωγής
 • Σύνθεση
 • Κοστολόγηση Παραγωγής
 • Έλεγχος Αποθεμάτων
Υποσύστημα Στατιστικών / Εκτυπώσεων
 • Fast Reports
 • Αναφορά Λίστας
©2007-2013 TopSoft Software Applications & Services. All Rights Reserved