Εταιρική Ταυτότητα

H "TopSoft Software Applications & Services", κατατάσσεται στις 20 μεγαλύτερες εταιρίες υψηλής τεχνολογίας στηνΕλλάδα. (βάση του αριθμού πελατών)

Επιχειρηματικός στόχος, η δημιουργία μιας ισχυρής δύναμης, που με την γνώσηκαι την εμπειρία της παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις.

Αντικείμενο δραστηριότητας της "TopSoft Software Applications & Services" αποτελεί η παροχή εξοπλισμού καιλογισμικού παρακολουθώντας τις ανάγκες της αγοράς και ανταποκρινόμενη στις απαιτήσειςτης με πρωτοποριακά προϊόντα.