Παρουσίαση

erp

Το πρόγραμμα "Perfect E.R.P" είναι μια πραγματική εφαρμογή E.R.P. που απευθύνεται σε Τεχνικά Γραφεία Ανελκυστήρων

Βασισμένο στην προηγμένη τεχνολογία ROADS, είναι ένα σύστημα ανοικτής αρχιτεκτονικής που αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες των πιο αξιόπιστων σχεσιακών βάσεων δεδομένων (Microsoft MSSQL SERVER, ORACLE, κτλ).

Η εφαρμογή είναι γραμμένη σε γλώσσα προγραμματισμού Delphi και τα στοιχεία λογισμικού (components) που χρησιμοποιεί, προέρχονται από τους μεγαλύτερους Οίκους Λογισμικού (Software House) στον κόσμο.

Το "Perfect E.R.P" είναι το πραγματικό επαγγελματικό εργαλείο που εμπιστεύονται τα περισσότερα επώνυμα Τεχνικά Γραφεία Ανελκυστήρων στην Ελλάδα

Τι Περιλαμβάνει
 • Ανελκυστήρες
 • Πελάτες
 • Προμηθευτές
 • Πωλήσεις
 • Αγορές
 • Μετασχηματισμοί
 • Εσωτερική Διακίνηση
 • Αξιόγραφα (Επιταγές - Γραμμάτια)
 • Λογαριασμοί (χρεωπιστωτικές καρτέλες)
 • Ταμείο Cash flow (Αναλυτικό ανά ημέρα, μήνα & Συγκεντρωτικό)
 • Λογιστικά (Αυτόματες Γέφυρες με Γενική Λογιστική & Έσοδα - Έξοδα)
 • Αποθήκη
 • C.R.M

Διαβάστε περισσότερα... [Τι Περιλαμβάνει]
Πλεονεκτήματα
 • Διαχειρίζεται αξιόπιστα απεριόριστο όγκο δεδομένων και πληροφοριών.
 • Διαθέτει ευελιξία προσαρμογής, με προ-παραμετροποιημένα επιχειρηματικά μοντέλα λειτουργίας.
 • Προσφέρει ευελιξία και εύκολη αναζήτηση από οποιαδήποτε οθόνη και για οποιαδήποτε οντότητα.
 • Έχει δυνατότητα παραμετροποίησης του μενού επιλογών και των λιστών.
Αξιοπιστία και Υποστήριξη

H TopSoft αξιοποιώντας τη δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο (Internet) εξασφαλίζει για τους πελάτες της σειρά πρωτοποριακών υπηρεσιών.


 • Αναβάθμιση μέσω Internet
 • Ηλεκτρονική Υποστήριξη
Ευελιξία

Η απόλυτη ευελιξία επιτυγχάνεται με τη χρήση τυποποιημένων μοντέλων παραμετροποίησης σε συνδυασμό με την προσαρμογή στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.


Σημαντική δυνατότητα είναι η χρήση δυναμικού συστήματος εισαγωγής δεδομένων (import) για μεταφορά των δεδομένων από άλλες, αντίστοιχες εφαρμογές τις αγοράς.
Περιβάλλον Εργασίας

Φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας


Το περιβάλλον εργασίας συντελεί σημαντικά στην ταχεία εξοικείωση των χρηστών έτσι ώστε να είναι το πλέον ποιο λειτουργικό για τον χρήστη διαθέτοντας αυτόματες και απεριόριστες λίστες.


Ο χρήστης έχει την δυνατότητα σύνθεσης γραμμών εργαλείων (toolbar) αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες του λειτουργικού συστήματος των Windows.


Το λογισμικό επιτρέπει την εκτέλεση σύνθετων εργασιών αξιοποιώντας ένα έξυπνο σύστημα πολλαπλών φίλτρων.


Τεχνολογία Αιχμής & Συνεργασία

Η εφαρμογή "Perfect E.R.P." ενσωματώνει τις τελευταίες καινοτομίες στην τεχνολογία ανάπτυξης λογισμικού.


Βασισμένο στην προηγμένη τεχνολογία ROADS, το "Perfect E.R.P." είναι ένα σύστημα ανοικτής αρχιτεκτονικής που αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες των πιο αξιόπιστων σχεσιακών βάσεων δεδομένων.


Το "Perfect E.R.P." συνδέεται και συνεργάζεται ομαλά με όλα τα προηγμένα τεχνολογικά προϊόντα


 • Ταμειακές Μηχανές
 • Βarcode Readers
 • Συστήματα Αυτοματισμού
 • PDAs