Διοίκηση

Από το 1996 στην διοίκηση τις εταιρείας είναι με ίδιο ποσοστό