...η κορυφή στο Software

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την μικρομεσαία αγοράΛήψη Mobile εφαρμογής

Το Όραμα της TopSoft

Η τεχνολογία είναι να μας εξυπηρετεί και όχι το αντίστροφο.

Η δημιουργία καινοτομιών που απλουστεύουν τη ζωή μας και μας επιτρέπουν να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες μας.

Για την συμμόρφωση όλων των εφαρμογών μας με τα νέα δεδομένα προστασίας προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) που ισχύουν υποχρεωτικά από 25-5-2018 για όλη την Ευρωπαϊκή ένωση, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να επικοινωνήσετε μαζί μας και να προμηθευτείτε την νέα έκδοση προγραμμάτων ver.4.00


Για προηγούμενες εκδόσεις δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την μη συμμόρφωση με ισχύουσα διάταξη.