Τι Περιλαμβάνει

Και επειδή εμείς δεν φοβόμαστε τον ανταγωνισμό διότι πολύ απλά δεν συγκρινόμαστε με αυτόν, σας παρουσιάζουμε ΟΛΕΣ τις δυνατότητες του προγράμματος

 • Ανελκυστήρες
 • Πελάτες
 • Προμηθευτές
 • Πωλήσεις
 • Αγορές
 • Μετασχηματισμοί
 • Εσωτερική Διακίνηση
 • Αξιόγραφα (Επιταγές - Γραμμάτια)
 • Λογαριασμοί (χρεωπιστωτικές καρτέλες)
 • Ταμείο Cash flow (Αναλυτικό ανά ημέρα, μήνα & Συγκεντρωτικό)
 • Λογιστικά (Αυτόματες Γέφυρες με Γενική Λογιστική & Έσοδα - Έξοδα)
 • Αποθήκη
 • C.R.M
Τι περιλαμβάνει αναλυτικά: Ανελκυστήρες

 • Ομαδική εκτύπωση παραστατικών (Αυτόματος διαχωρισμός 9% και 19%)
 • Έκδοση βάση συμφωνίας (Σε προκαθορισμένους μήνες, δίμηνα, τρίμηνα κ.τ.λ.)
 • Πληρωμές συντήρησης (Ομαδικές ή όχι)
 • Έλεγχος Συντηρήσεων (Ομαδικά ή ατομικά ανά οικοδομή)
 • Ημερήσιες Βλάβες
 • Αρχείο ISO
 • Μητρώο Ελέγχου
 • Επιτηρήσεις (Περιοδικοί Έλεγχοι)
 • Έλεγχος ευπαθών υλικών ανά οικοδομή (Συρματόσχοινα, Κλειδαριές κ.τ.λ.)
 • Αυτόματες αλλαγές τιμών συντήρησης
 • Μητρώο Ανελκυστήρα
 • Ανασφάλιστοι Ανελκυστήρες
 • Ενημερωτικές επιστολές
 • Στατιστικές εκτυπώσεις (30 και πλέον έτοιμες εκτυπώσεις)
 • Εργαλείο κατασκευής και νέων εκτυπώσεων
Πελάτες - Προμηθευτές

 • Καρτέλες
 • Οικονομικά
 • Πλήρη στοιχεία
 • Ισοζύγια
 • Ιστορικό αγορών (πωλήσεων)
 • Τιμοκατάλογοι
 • Είδη ανά πελάτη & Προμηθευτή
Πωλήσεις

 • Όλα τα παραστατικά πωλήσεων
 • Τελευταία τιμή πώλησης ανά είδος και πελάτη
 • Τριγωνικές Πωλήσεις (π.χ. από KLEEMANN στον πελάτη μας με εντολέα εμάς)
Αγορές

 • Όλα τα παραστατικά αγορών
 • Τελευταία τιμή αγοράς ανά είδος και προμηθευτή
Αποθήκη

 • Πλήρες αποθήκη
 • Αυτόματες παραγγελίες σε προμηθευτές
 • Ισοζύγια, Καρτέλες και 30 & πλέον έτοιμες εκτυπώσεις
C.R.M.

  • παρακολούθηση με Palm για τα συνεργεία εάν πάνε και πότε στην κάθε οικοδομή για συντήρηση
Μετασχηματισμοί

Εσωτερική Διακίνηση

Αξιόγραφα (Επιταγές – Γραμμάτια)

Λογαριασμοί (χρεωπιστωτικές καρτέλες)

Ταμείο Cash flow (Αναλυτικό ανά ημέρα, μήνα & Συγκεντρωτικό)

Λογιστικά (Αυτόματες Γέφυρες με Γενική Λογιστική & Έσοδα – Έξοδα)